Szkoła Filozofii Polityki

To intensywny, pięciodniowy kurs zaznajamiający uczestników z podstawami filozofii polityki i filozofii prawa ze szczególnym uwzględnieniem myśli klasyczno-liberalnej i libertariańskiej.

Dla kogo?

Oferta Szkoły skierowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów. Jej adresatami są jednak również wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem lub poszerzeniem swojej wiedzy na temat filozoficznych podstaw myślenia o polityce, państwie, prawie i społeczeństwie.

Co zyskasz?

Udział w Szkole pozwoli jej uczestnikom nie tylko poszerzyć własne horyzonty oraz pogłębić uzasadnienie swojego światopoglądu, ale również przyczyni się do lepszego zrozumienia stanowisk oponentów myśli wolnościowej. Oba te elementy przekładają się również na korzyść praktyczną: absolwenci będą dobrze przygotowani do obrony swoich poglądów oraz popularyzowania ich wśród osób nieprzekonanych w toku merytorycznej dyskusji.

Absolwenci szkoły zyskają:

rzetelną wiedzę w zakresie filozofii liberalizmu i libertarianizmu oraz przeciwstawnych im nurtów

podstawy współczesnej analizy filozoficznej przy użyciu naukowych narzędzi logicznych

odpowiedzi na pytania dotyczące filozoficznej oceny rzeczywistości politycznej

Program

Podstawę programu stanowić będą wykłady kursowe poświęcone zagadnieniom współczesnej filozofii oraz teorii prawa i polityki. Tematyka obejmuje przede wszystkim filozofię liberalizmu i libertarianizmu, ale dotyka także innych, konkurencyjnych nurtów. Każdy z wykładów będzie trwał godzinę, z czego co najmniej 10 minut przypadnie na pytania z sali.
Za program odpowiada dr Norbert Slenzok.

Program

Podstawę programu stanowić będą wykłady kursowe poświęcone zagadnieniom współczesnej filozofii oraz teorii prawa i polityki. Tematyka obejmuje przede wszystkim filozofię liberalizmu i libertarianizmu, ale dotyka także innych, konkurencyjnych nurtów. Każdy z wykładów będzie trwał godzinę, z czego co najmniej 10 minut przypadnie na pytania z sali.
Za program odpowiada dr Norbert Slenzok.

Dzień I Środa 18.05

15:00–18:00

rejestracja

18:00–19:15

obiadokolacja

19:15–20:15

przywitanie, dr Norbert Slenzok, Czym są filozofia i filozofia polityki?

Dzień II czwartek 19.05

09:15–09:45

śniadanie

10:00–10:55

dr Paweł Nowakowski, Podstawy etyki

11:00–11:55

dr hab. Dariusz Juruś, Liberalizm – od klasyków do współczesności

12:00–12:15

przerwa

12:15–13:10

dr hab. Dariusz Juruś, Libertarianizm – wprowadzenie historyczno-filozoficzne

13:15–14:10

dr hab. Łukasz Dominiak, Podstawy analitycznej filozofii prawa

14:30–15:30

obiad

15:30–16:25

dr Jakub Bożydar Wiśniewski, Libertarianizm a prawo naturalne

16:30–17:30

dr Norbert Slenzok, Libertariańska etyka argumentacyjna

17:30–17:45

przerwa

17:45–19:15

seminarium I

19:30–20:30

kolacja

Dzień III piątek 20.05

09:00–09:45

śniadanie

10:00–10:45

dr hab. Dariusz Juruś, Filozoficzne teorie prawa własności

11:00–11:55

dr hab. Łukasz Dominiak, Problem równości: libertarianizm a współczesny egalitaryzm

12:00–12:15

przerwa

12:15–13:10

dr hab. Łukasz Dominiak, Odpowiedzialność i kara

13:15–14:15

dr Jakub Bożydar Wiśniewski, Policentryczne porządki prawne

14:30–15:30

obiad

15:30–16:25

dr Stanisław Wójtowicz, Spór anarchokapitalistów z minarchistami

16:30–17:25

dr Paweł Nowakowski, Etyka walki z epidemiami

17:30–17:45

przerwa

17:45–19:15

seminarium II

19:30–12:30

kolacja

Dzień IV sobota 21.05

09:00–09:45

śniadanie

10:00–10:55

Igor Wysocki, Własność intelektualna

11:00–11:55

dr Jakub Bożydar Wiśniewski, Czego libertarianizm może nauczyć się od austriackiej szkoły ekonomii?

12:00–12:15

przerwa

12:15–13:45

seminarium III

13:45–14:45

obiad

14:45–16:00

panel dyskusyjny

16:15–18:15

egzamin

19:15–20:15

egzamin: finał

18:30–19:15

kolacja

20:45–21:15

ogłoszenie wyników, rozdanie certyfikatów

Dzień V niedziela 22.05

09:00

śniadnanie

Program może ulec jeszcze drobnej korekcie.

Szanowni Państwo, program szczegółowy aktualnie jest doprecyzowywany i zostanie przedstawiony w najbliższym terminie.

Seminaria

Każdy z uczestników weźmie udział w trzech seminariach, które sam wybierze spośród dostępnych sześciu. Zajęcia te będą polegały na dyskusji wokół wcześniej zadanych tekstów podejmujących budzące spory wolnościowych myślicieli wątki.

dr Norbert Slenzok

Libertariańska debata o wolnej migracji

dr Paweł Nowakowski

Etyka wojny

Igor Wysocki

Wolna wola a odpowiedzialność moralna

Igor Wysocki

Sprawiedliwość a dobrobyt

dr Stanisław Wójtowicz

Intuicjonistyczne uzasadnienie libertarianizmu w perspektywie ewolucyjnego pochodzenia moralności

dr Stanisław Wójtowicz

Dobra publiczne w ładzie libertariańskim. Problemy ekonomiczne, metodologiczne i filozoficzne

Panel dyskusyjny

Integralną część programu będzie stanowił panel dyskusyjny, podczas którego nasi wykładowcy porozmawiają o kluczowych wyzwaniach stojących przed myślą wolnościową, a przede wszystkim – odpowiedzą na wasze pytania.

Egzamin

W ostatnim dniu Szkoły uczestnicy mają prawo przystąpić do nieobowiązkowego egzaminu ustnego, sprawdzającego wiedzę nabytą w ramach zajęć kursowych. Nagrodą jest możliwość ponownej rekrutacji na poziom zaawansowany, oraz preferencja przy rekrutacji na inne projekty Instytutu.

Wykładowcy

dr hab. Łukasz Dominiak

filozof i politolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Norbert Slenzok

filozof i politolog, prowadzi firmę zajmującą się prywatnym nauczaniem, wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Jakub Bożydar Wiśniewski

ekonomista i filozof, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Igor Wysocki

anglista i filozof, doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tłumacz literatury naukowej

dr hab. Dariusz Juruś

filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Paweł Nowakowski

politolog i filozof, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Stanisław Wójtowicz

literaturoznawca, teoretyk libertarianizmu, tłumacz literatury naukowej

Rekrutacja

Rekrutacja zamknięta.

Miejsce

Promenada Zegrze
ul. Spacerowa 35,
Białobrzegi gmina Nieporęt 05-126
www.promenadazegrze.pl

Termin

od 18 do 22 maja 2022 r
środa – niedziela

Pomoc

Organizacja:
Bonawentura Lach, bonawentura.lach@mises.pl

Wsparcie finansowe:
Karol Szczerbiński, karol.szczerbinski@mises.pl

Zostań mecenasem Szkoły Filozofii Polityki!

Jesteśmy przekonani, że propagowanie liberalnych i libertariańskich idei to droga do pokoju i dobrobytu. Wesprzyj organizację Szkoły Filozofii Polityki i wspomóż edukację przyszłych publicystów, naukowców i liderów!

50

1. Podziękowania mailem;
2. Wybrany ebook filozoficzny z naszego sklepu

100

Wszystko powyższe oraz:
1. Specjalne wideopodziękowanie ze Szkoły;
2. Pocztówka z podpisami wykładowców.

300

Wszystko powyższe oraz:
1. Wybrana książka filozoficzna z naszego sklepu z podpisami wykładowców;
2. Wpisanie na listę mecenasów na stronie Szkoły;
3. Zaproszenie na specjalny webinar dla darczyńców Szkoły Filozofii Polityki

800

Wszystko powyższe oraz:
1. Pakiet książek filozoficznych z naszego sklepu z podpisami wykładowców (Problem władzy politycznej M. Huemera, Rząd wszechmogący L. von Misesa, Anty-Lewiatan R. Wojtyszyna, Teoria socjalizmu i kapitalizmu Hansa Hermanna Hoppego);
2. Dostęp do kursu filozofii polityki online wraz ze wszystkimi materiałami ze Szkoły, oraz możliwością zdania egzaminu potwierdzającego uczestnictwo i opanowanie materiału

1500

Wszystko powyższe oraz:
1. Imienny list od jednego uczestnika z podziękowaniami za ufundowanie jego Stypendium;
2. Rozmowa na temat Szkoły z przedstawicielem Instytutu lub wykładowcą z podziękowaniami.

Wesprzyj Szkołę Filozofii Polityki i zdobądź nagrodę!

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zostaną zaproszeni do bezpłatnego udziału w Szkole. Aby było to możliwe, potrzebujemy pomocy darczyńców. Koszt udziału jednej osoby to około 1 500 złotych.

Wsparcie finansowe Szkoły Filozofii Polityki

Partnerem wydarzenia jest Fundacja Wolności Gospodarczej

www.wolnagospodarka.pl

Głównym mecenasem wydarzenia jest Maciej Kamiński, wydawca liberalizm.net

www.liberalizm.net

Mecenasi

Mateusz Czyżniewski

Jan Kłosiński

Bartosz Biernacki

Dawid Duch

Bartosz Dziewa

Jan Malinowski

Paweł Młynarek

Filip Roguszka

Kornel Wojtkiewicz

Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa © 2022